Обучение

Биоинформатика и селско стопанство-тайните на природата, заключени в ДНК

Биоинформатика е бъдещето на агрономията и мощен инструмент, който ще преобрази селското стопанство чрез оптимизиране на производството. Тя помага за адаптиране към изменения в климата и подпомага изпълнението на глобалните изисквания за устойчиво производство на храни.

29.10.2024
11:00 -
17:00
Присъствено
ЦРСББ Научен кампус, гр. Пловдив
Image

Събитие

Image

Биоинформатика и селско стопанство-тайните на природата, заключени в ДНК

Биоинформатика е бъдещето на агрономията и мощен инструмент, който ще преобрази селското стопанство чрез оптимизиране на производството. Тя помага за адаптиране към изменения в климата и подпомага изпълнението на глобалните изисквания за устойчиво производство на храни.

29.10.2024
12:00 -
18:00
Възможно присъствие - Присъствено
ЦРСББ Научен кампус, гр. Пловдив
ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
Интерактивни лекции
Практически упражнения
Достъп до онлайн ресурси
Групови проекти и задачи
Експертна обратна връзка
Достъп до специализирано оборудване и софтуер

Следете ни

Image
Image
Image

Подходящо за

Агрономи

Земеделски стопани

Консултанти в агросектора

Учени и изследователи

Какво ще научите?

ДНК и нейните структури

Методи за разкриване на структурата на ДНК

Анализ и визуализация на данни от секвениране

Биоинформатични бази данни

Приложение в земеделската продукция

Програма

– Информацията в живите организми. Гени.

–  ДНК и ролята й в съхранението и обработката на  информацията.

– Структура на ДНК. Видове ДНК.

Изисквания

Достъп до компютър и интернет. Курсът ще бъде адаптиран на достъпен за аудиторията език и ще бъде разбираем за неспециалисти.

Описание на обучението

Приложение на изчислителните методи в биологичните науки

Обучители

Image
Image
Image
Image

инж. Димитър Кирковски

Ръководител на IT отдел към ЦРСББ

С опит в микробиология, технологии за ферментация и агрономия

 • Ръководител на IT отдел към ЦРСББ – докторант в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“ на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.
 • Магистър агроном полевъдство
 • Магистър инженер-технолог „Микробиологични и ферментационни технологии”
 • Сертифициран по Cisco (CCNP Enterprise) и Microsoft (Windows Server 2008R2) технологии

Намерете ни на картата

Image

Технологиите не са бъдещето, те са настоящето. С дигитални умения ще ги накараме да ни служат, а ние можем да ви помогнем да ги развиете.

Катя Стайкова

Image

Обучениета по дигитални умения са практически, за да могат фермерите веднага да прилагат наученото в работата и бизнеса си.

Васил Василев, “ТехноЛогика”

  ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
  Интерактивни лекции
  Практически упражнения
  Достъп до онлайн ресурси
  Групови проекти и задачи
  Експертна обратна връзка
  Достъп до специализирано оборудване и софтуер

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ЗАПИШЕТЕ СЕ!
  Интерактивни лекции
  Практически упражнения
  Достъп до онлайн ресурси
  Групови проекти и задачи
  Експертна обратна връзка
  Достъп до специализирано оборудване и софтуер

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.