Услуги

Обучения и дигитални умения

Image

Услуги

Обучения и дигитални умения

Image
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ
Специализирани програми
Интерактивни методи
Малки групи
Удобни формати
Индивидуален подход
Допълнителни обучителни ресурси
Практически умения

Следете ни

Image
Image
Image

Умения да владеем технологиите

АгроХъб.БГ подпомага придобиването и подобряването на дигиталните компетентности на земеделците, заетите в агросектора, МСП и публичната администрация чрез индивидуални програми за обучения, разработени съобразно специфичните им нужди. Обученията са базирани на интерактивни и практически приложими методологии (вкл. иновативни форми и формати като онлайн курсове, видео уроци, работилници и др.) и допълнителни образователни материали и ресурси, предоставени за безплатно ползване. Ментори подпомагат практическото приложение на придобитите знанията в работата и бизнеса на обучаемите.
Image
Агро-тех речник - разяснителен уъркшоп за представители на медите
Image
Подкрепа за инвестиции в иновативни технологии - форум и дискусия
Image
Автоматизирано напояване, торене и климатичен контрол - демонстрация на технологията
Image
Експертни съвети за прецизно торене на домати - практическа работилница
Image
Модел за болести по лозите - практическа работилница за лозари и винари
Image
Приложение на сателитните снимки в земеделието - разяснителен модул

Развийте нови дигитални и бизнес умения

Обученията, предоставяни от АгроХъб.БГ, са с разнообразно съдържание и са насочени основно към земеделски производители, представители на МСП и свързани с агро-индустрията заинтересовани лица. Те имат за цел да предоставят знания и умения, приложими в практиката. Форматът и продължителността им са различни. Провеждат се онлайн или на живо, както и се предоставя достъп до разнообразни обучителни материали. Обученията изискват различно ниво на компетентност и базови познания в съответното направление, посочени във всяка от програмите.

Базови компютърни умения и работа с интернет
Презентационни умения
Управление и оптимизиране на бизнес процеси
Дигитални технологии за управление на прецизното напояване, торенето и климат контрол
Използване на Изкуствен интелект
Сателитните изображения в земеделието
Системна биология и биоинформатика
Проучване на пазари и скалиране на бизнес
Финансиране и управление на проекти
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ
Специализирани програми
Интерактивни методи
Малки групи
Удобни формати
Индивидуален подход
Допълнителни обучителни ресурси
Практически умения

Следете ни

Image
Image
Image
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ
Специализирани програми
Интерактивни методи
Малки групи
Удобни формати
Индивидуален подход
Допълнителни обучителни ресурси
Практически умения

Следете ни

Image
Image
Image
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.