Skip to content Skip to footer

Където земеделието среща технологиите

АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise.

Цел: Развиване потенциала на агросектора чрез предоставяне на достъп по технологични решения и набор от услуги, подпомагащи дигиталната трансформация

 • Проект: AgroDigiRise
 • Номер: 101083473

 • Програма: DIGITAL-2021-EDIH-01

 • Продължителност: 36 месеца (1 ноември 2022-31 октомври 2025)

 • Бюджет: 3 592 383,76 Евро

 • Финансиращ орган: ЕК и МИР

AgroDigirise

Накратко за проекта

АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) за Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит - браншови организации, научни, изследователски и развойни звена, обучителни институции, технологични компании и стартъпи, вносители на земеделска техника, експертни организации за бизнес развитие, обединени да работят за по-модерен, ефективен и дигитализиран агро-хранителен сектор. Асоцииран партньор е Община Пловдив.

Фокус: Прецизно земеделие

Фокус на проекта е прецизното земеделие – автоматизиране на процеси, оптимизиране на ресурси, умна агрономия, чрез които земеделието на бъдещето да се случи днес. Производителите могат да тестват цялостни иновативни технологични решения, базирани на Индустрия 4.0 (Интернет на нещата, Изкуствен интелект, Големи данни, Машинно обучение, Киберсигурност) и да бъдат подпомогнати от технологични експерти за внедряването им в стопанството и бизнеса.

whatWedo-section

Единно гише за услуги

ЕЦИХ АгроХъб.БГ функционира като единно гише за услуги, насочени към земеделските производители, МСП и всички участници в агро-хранителната верига, както и към публичния сектор в Южен централен регион.

Агро предизвикателства

 • Неефективно производство
 • Ниско технологично равнище
 • Бавно модернизиране
 • Слаба инвестиционна активност
 • Трудно внедряване на иновации
 • Недостиг на информация
 • Липса на подкрепа и финансиране
 • Ограничен достъп до експерти
решението на агрохъб.бг

Където земеделието среща технологиите

Оптимизация на процеси

Намаляване на разходите

Умна агрономия

Рентабилност и качество

Конкурентоспособност

Зелена икономика

вашият партньор

В полза на агросектора

Основната цел на AgroDigiRise е да подпомогне земеделците, МСП и цялата агро екосистема в процеса на цифрова и “зелена” трансформация чрез предоставяне на интегрирано портфолио от услуги. Комплексните услуги са съобразени със специфичните нужди на ползвателите и се предоставят безвъзмездно.


С тях се затваря целият цикъл на подкрепа, нужна за преминаване към “умно” земеделие - информиране за потенциала на технологиите, “тестване преди инвестиране” - демонстриране на възможностите и ползите от използването им, подобряване на дигиталните умения, намиране на инвестиции за технологично модернизиране, стратегическо планиране за развитие на устойчив и конкурентен бизнес.

Офис София

гр. София 1606
ул. Дамян Груев 1, ет.6

Офис Пловдив

гр. Пловдив 4023
ул. Г. Данчов № 30, ет.8

Последвай ни

„Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.“

AgroHub.BG © Всички права запазени. Изработка: VBrand Visuals

AgroHub.BG – YouTube