Image

Където земеделието среща технологиите

АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб за земеделие в Южен централен регион, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise.
Image

Иновативна визия

С помощта на най-новите технологии, проектът AgroDigiRise цели да сбъдне иновативната си визия за земеделие на бъдещето, като го направи достъпно, модерно и конкурентно.

AgroDigiRise подпомага земеделците, МСП и цялата агро-екосистема в процеса на цифрова и “зелена” трансформация като предоставя безвъзмездно интегрирано портфолио от услуги и създава благоприятна среда за съвместна работа между участниците в екосистемата. С тях се затваря целият цикъл на подкрепа, нужна за преминаване към “умно” земеделие.

Проект:

AgroDigiRise

Номер:

101083473

Програма:

DIGITAL-2021-EDIH-01

Продължителност:

36 месеца

Начало:

1 ноември 2022

Край:

31 октомври 2025

Бюджет:

3 592 383,76 Евро

Финансиращ орган:

ЕК и МИР

Партньори

Проект AgroDigiRise се изпълнява се от консорциум с разнообразен профил и опит – браншови организации, научни, изследователски и развойни звена, обучителни институции, технологични компании и стартъпи, доставчици на земеделска техника, експертни организации за бизнес развитие, обединени да работят за по-модерен, ефективен и дигитализиран агро-хранителен сектор. Асоцииран партньор е Община Пловдив. Координатор е Институт за агростратегии и иновации.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Фокус: Прецизно земеделие

Фокус на проекта е прецизното земеделие – автоматизиране на процеси, оптимизиране на ресурси, умна агрономия, чрез които земеделието на бъдещето да се случи днес. Производителите могат да тестват цялостни иновативни технологични решения, базирани на Индустрия 4.0 и да бъдат подпомогнати от технологични експерти за внедряването им в стопанството и бизнеса.

Image
Машинно обучение
Image

IoT
(Интернет на нещата)

Image
Киберсигурност
Image

Big Data
(Големи данни)

Image
Изкуствен интелект (ИИ)

Единно гише за услуги

ЕЦИХ АгроХъб.БГ функционира като единно гише за услуги, насочени към земеделските производители, МСП и всички участници в агро-хранителната верига, както и към публичния сектор в Южен централен регион.

Мрежа на АгроХъб.БГ

АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!