Услуги

Тестване преди инвестиране

Image

Услуги

Тестване преди инвестиране

Image
ПОСЕТЕТЕ ЕДНА ОТ ДЕМО ТОЧКИТЕ
Технологични решения за “прецизно земеделие”
Демонстрация и тестване
Достъп до резултатите
Технологична консултация за вашето стопанство
Развиване на дигиталните компетентности
Улесняване на достъпа до инвестиции

Следете ни

Image
Image
Image

Мрежа от демо точки

Image

Оранжерии

Image

Открити площи

Image

Масиви

АгроХъб.БГ изгражда технологична инфраструктура в цяла България за услугата „Тестване преди инвестиране“. Демо мрежата е от 16 демо точки в научни центрове и в реално функциониращи земеделски стопанства в стратегически за агросектора региони. Демо точките са разнообразни по отношение на климатични, почвени и други специфики, и в тях се отглеждат различни типове култури. Целта е да се демонстрират, тестват и да се експериментира с иновативни технологични решения, фокусирани върху прецизното земеделие. Земеделците и участниците в агро-хранителната верига получават лесен достъп до реално функциониращи технологии, които могат да видят в действие, да сравняват резултатите и да се убедят в ползите да се инвестира в тях.

Ползи от технологиите в земеделието

Image

Оптимизация на процеси

Image

Намаляване на разходите

Image

Умна агрономия

Image

Рентабилност и качество

Image

Конкурентоспособност

Image

Зелена икономика

Технологичните решения в Демо мрежата са с цел “прецизно земеделие”, базирани на индустрия 4.0 (Интернет на Нещата, изкуствен интелект, големи данни, машинно обучение, киберсигурност). Зад тях стоят иновативни български технологични компании. Решенията са достъпни и готови да бъдат внедрени според нуждите на всеки производител и спецификите на стопанството му.

Научете повече за технологиите

Image

Ключово звено на Демо мрежата, изградено в един от най-старите национални изследователски центрове за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им – Институт по зеленчукови култури ”Марица” – Пловдив.

Институтът  разполага с оранжерии, открити площи, конферентни зали и организира дни на отворени врати, демонстрации, тестване на нови технологии, индивидуални и групови посещения, тематични визити и обучения.

 

Оранжерии

Открити площи

Мрежа на АгроХъб.БГ

АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКИТЕ
Технологични решения за “прецизно земеделие”
Демонстрация и тестване
Достъп до резултатите
Технологична консултация за вашето стопанство
Развиване на дигиталните компетентности
Улесняване на достъпа до инвестиции

Следете ни

Image
Image
Image
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКИТЕ
Технологични решения за “прецизно земеделие”
Демонстрация и тестване
Достъп до резултатите
Технологична консултация за вашето стопанство
Развиване на дигиталните компетентности
Улесняване на достъпа до инвестиции

Следете ни

Image
Image
Image
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.