КАЛЕНДАР

Image

КАЛЕНДАР ЗА СЪБИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ДЕМО ДНИ

Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.

Image

ВТ
23

23 Април @ 10:00 - 12:00

Демо ден в ИЗК “Марица” – митове и реалност за рогозния вирус

Image

ПЕТ
26

26 Април @ 10:00 - 16:00

Дигитално управление и оптимизиране на работните процеси

Image

ВТ
14

14 Май @ 10:00 - 12:00

Демо ден в ИЗК “Марица” – умно торене на разумен разход

Image

ВТ
21

21 Май @ 10:30 - 12:30

Демо ден в Аграрен университет – геопространствени технологии

Image

ПОН
27

27 Май @ 10:30 - 12:30

Демо ден в Аграрен университет – фенология и метеорология

Image

ВТ
04

04 Юни @ 10:00 - 12:00

Демо ден в ИЗК “Марица” – защита и контрол от неприятели по зеленчуковите култури

Image

ЧЕТВ
13

13 Юни @ 10:00 - 13:00

Дигитализация и вино – как се прави?

Image

ЧЕТВ
13

13 Юни @ 10:30 - 12:30

Демо ден в Аграрен университет – вино и технологии

Image

ВТ
30

30 Юли @ 10:00 - 12:00

Демо ден в ИЗК “Марица” – вкусовете на България

Image

ВТ
29

29 Октомври @ 11:00 - 17:00

Биоинформатика и селско стопанство-тайните на природата, заключени в ДНК

Image

ВТ
19

19 Ноември @ 12:00 - 18:00

Системна биология – потенциал за устойчиво земеделие и подобрени култури