Контакти

ЕВРОПЕЙСКИ
ЦИФРОВ
ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ

За проекта

Image
Image

За проекта

AgroDigiRise

Image
Image
АгроХъб.БГ

Пловдив 4023, ул. "Г. Данчов"№ 30, ет.8

info@agrohub.bg

Институт за агростратегии и иновации, координатор на проекта

София 1606, ул. "Дамян Груев"№1, ет.6

info@agrohub.bg

Координационен екип

Д-р Васил Василев

Координатор Технологии

vvassilev@technologica.com

Доц. Божин Божинов

Координатор Наука

bojin.bojinov@gmail.com

Татяна Славчева

Финансов експерт

finance@agrohub.bg

Станислава Николова

Юрист

legal@agrohub.bg

Иван Драганов

Маркетинг мениджър

marketing@agrohub.bg

Яна Георгиева

Мениджър развитие на партньорска мрежа

networking@agrohub.bg

Петър Лазов

PR, медии и комуникации

pr@agrohub.bg

Марта Йонкова

Координатор "Обучения и събития"

trainings@agrohub.bg

д-р Деяна Драгоева

Координатор

management@agrohub.bg

Светлана Боянова

Ръководител

info@agrohub.bg

Свържете се с медиаторите и координаторите на АгроХъб.БГ

Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.