Обучение

Инвестиране в решения за автоматизация на напояването и прецизното торене: дали, кога и какво е нужно?

Икономически обоснована ли е инвестицията в автоматизация на процесите по напояване и прецизно торене в моето стопанство?

25.06.2024
16:00 -
17:30
Онлайн
Zoom - линк след регистрация.
Image

Събитие

Image

Инвестиране в решения за автоматизация на напояването и прецизното торене: дали, кога и какво е нужно?

Икономически обоснована ли е инвестицията в автоматизация на процесите по напояване и прецизно торене в моето стопанство?

25.06.2024
-
Възможно присъствие - Онлайн
Zoom - линк след регистрация.
ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
Лекция със специалист-агроном
Демонстрационен панел
Клиентски казуси
Въпроси и отговори

Следете ни

Image
Image
Image

Подходящо за

Земеделци

Агрономи

Агроконсултанти

Изследователи

Студенти

Какво ще научите?

Ползите от технологиите

Резултати от инвестицията

Изисквания за внедряване

Начини за финансиране

Програма

Кога инвестицията в автоматизация на напояване и прецизно торене е икономически обоснована за нашето стопанство?

Изисквания

Достъп до компютър и интернет

Описание на обучението

Обучението има за цел:
– Да запознае земеделските стопани с факторите и параметрите на стопанството, които правят инвестицията в автоматизация на напояването и прецизното торене икономически обоснована
– Да разясни очакваните резултати от автоматизираното напояване и прецизно торене
– Да запознае участниците с необходимите параметри и оборудване на стопанството, които биха позволили автоматизация на напояването и прецизното торене
– Да представи ориентировъчната инвестиция от време, необходима при изпълнение на автоматизация с решенията на ONDO
– Да запознае участниците за възможностите за финансиране на технологии за автоматизация чрез европейски проекти, както и с услугите, които АгроХъб.БГ предлага в подкрепа на този вид финансиране

Обучители

Image
Image
Image
Image

Свилен Младенов

Главен агроном в “ОНДО Солюшънс” ООД – технологичен партньор в АгроХъб.БГ

Притежава над 16 години опит като консултант-агроном в сферата на решения за прецизно напояване, торене и климат контрол.

Отзиви

Image

Технологиите не са бъдещето, те са настоящето. С дигитални умения ще ги накараме да ни служат, а ние можем да ви помогнем да ги развиете.

Катя Стайкова

Image

Обучениета по дигитални умения са практически, за да могат фермерите веднага да прилагат наученото в работата и бизнеса си.

Васил Василев, “ТехноЛогика”

  Подходящи за вас обучения

  ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
  Лекция със специалист-агроном
  Демонстрационен панел
  Клиентски казуси
  Въпроси и отговори

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ЗАПИШЕТЕ СЕ!
  Лекция със специалист-агроном
  Демонстрационен панел
  Клиентски казуси
  Въпроси и отговори

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.