Image

Демо точка

Учебно опитна-база на Аграрен университет – Пловдив в с. Брестник

Image
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
Винарска изба на Аграрен Университет Пловдив
https://www.au-plovdiv.bg/
Контакти
Благой Анастасов 0898653876
доц. д-р Боян Сталев 0887397331
Ламбрин Топузлиев 0888091212
За групови посещения се обадете предварително.

Следете ни

Image
Image
Image

Демо пространства

Лозови масиви

Отглеждани култури

Грозде - 400 сорта и форми

Описание на демо точката

Национален център за аграрна наука и образование в България с фокус върху технологиите в агрономията, растителната защита, агроекологията, безопасността на околната среда, маркетинга и управлението на земеделски стопанства.

Учебно-опитна винарска изба към Аграрен университет – Пловдив в с. Брестник е една от 28 изби в целия свят, собственост на университети. Разполага със собствени масиви лозя с над 420 сорта грозде. Това е единствената изба в България, която е специализирана за микро винификация. Периодично в Демо точката се организират дни на отворените врати, демонстрации с експерти от технологичните компании и учени от Аграрния университет. Възможни са индивидуални и групови посещения, тематични визити и обучения след предварително регистриране и заявка.

Технологични решения

модел за прогнозиране на болести по лозата

автоматизирана система за прецизно напояване и хранене

мониторинг със сателитни изображения

Галерия

Image
Image
Image
Image

  Видео

  ДЕМО МРЕЖА НА АГРОХЪБ.БГ

  АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!

  Вижте предстоящите Демо дни

  Image

  November 10 @ 5:30 pm - 9:30 pm

  Управление на риска при трайни насаждения

  ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
  Понеделник - петък, 10:00 - 16:00
  Винарска изба на Аграрен Университет Пловдив
  https://www.au-plovdiv.bg/
  gozmanova@au-plovdiv.bg
  Контакти
  Благой Анастасов 0898653876
  доц. д-р Боян Сталев 0887397331
  Ламбрин Топузлиев 0888091212
  За групови посещения се обадете предварително.

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
  Понеделник - петък, 10:00 - 16:00
  Винарска изба на Аграрен Университет Пловдив
  https://www.au-plovdiv.bg/
  gozmanova@au-plovdiv.bg
  Контакти
  Благой Анастасов 0898653876
  доц. д-р Боян Сталев 0887397331
  Ламбрин Топузлиев 0888091212
  За групови посещения се обадете предварително.

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.