Image

Демо точка

Лозов масив на “Струма Вели Естейт” – Петрич

Image
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
с. Долно Спанчево
Контакти
Александър Живанкин
Демо точката предстои да бъде открита!

Следете ни

Image
Image
Image

Демо пространства

Лозови масиви

Отглеждани култури

Грозде - Мерло, Каберне Совиньон, Сира

Описание на демо точката

Технологични решения

модел за прогнозиране на болести по лозата

автоматизирана система за прецизно напояване и хранене

мониторинг със сателитни изображения

Галерия

Image
Image
Image
Image

  Видео

  ДЕМО МРЕЖА НА АГРОХЪБ.БГ

  АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!

  Вижте предстоящите Демо дни

  Image

  November 10 @ 5:30 pm - 9:30 pm

  Управление на риска при трайни насаждения

  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  с. Долно Спанчево
  office@bulflex.cm
  Контакти
  Александър Живанкин
  Демо точката предстои да бъде открита!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  с. Долно Спанчево
  office@bulflex.cm
  Контакти
  Александър Живанкин
  Демо точката предстои да бъде открита!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.