Image

Демо точка

Демо стопанство – Био Ферма Самоков

Image
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
с. Доспей, местност Родежа
Контакти
Радостин Стойчев
Демо точката предстои да бъде открита!

Следете ни

Image
Image
Image

Демо пространства

Открита площ

Отглеждани култури

Малини

Ягоди

Къпини

Боровинки

Череши

Описание на демо точката

Фермата специализира в отглеждането на био плодове в екологично чиста среда.

Технологични решения

автоматизирана система за прецизно напояване и хранене

мониторинг със сателитни изображения

Галерия

  Видео

  ДЕМО МРЕЖА НА АГРОХЪБ.БГ

  АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!

  Вижте предстоящите Демо дни

  Image

  November 10 @ 5:30 pm - 9:30 pm

  Управление на риска при трайни насаждения

  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  с. Доспей, местност Родежа
  stoychev_bio@mail.bg
  Контакти
  Радостин Стойчев
  Демо точката предстои да бъде открита!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  с. Доспей, местност Родежа
  stoychev_bio@mail.bg
  Контакти
  Радостин Стойчев
  Демо точката предстои да бъде открита!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.