Image

Демо точка

Демо стопанство – Агро Нестум, Гоце Делчев

Image
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
бщ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, с. Мосомище, местност “Летището”
https://www.agronestum.com/
Контакти
Борис Хаджидимитров
Димитричка Хаджидимитрова
Демо точката предстои да бъде открита!

Следете ни

Image
Image
Image

Демо пространства

Демо оранжерия

Отглеждани култури

Пипер

Карфиол

Царевица за зърно

Описание на демо точката

Технологични решения

автоматизирана система за прецизно напояване, хранене и климат контрол

Галерия

  Видео

  ДЕМО МРЕЖА НА АГРОХЪБ.БГ

  АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!

  Вижте предстоящите Демо дни

  Image

  November 10 @ 5:30 pm - 9:30 pm

  Управление на риска при трайни насаждения

  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  бщ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, с. Мосомище, местност “Летището”
  https://www.agronestum.com/
  hdimitrova@agronestum.com
  Контакти
  Борис Хаджидимитров
  Димитричка Хаджидимитрова
  Демо точката предстои да бъде открита!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  бщ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, с. Мосомище, местност “Летището”
  https://www.agronestum.com/
  hdimitrova@agronestum.com
  Контакти
  Борис Хаджидимитров
  Димитричка Хаджидимитрова
  Демо точката предстои да бъде открита!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.