Притежава докторска степен по „Обществени комуникации и информационни науки“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по журналистика и масова комуникация. С над 13 години опит в неправителствения сектор като основател, ръководител и председател на УС на Сдружение „ВИА СИВИК“. Експертизата ѝ е свързана с разработване и управление на национални и международни проекти; развиване на партньорска мрежа; разработване на комуникационни стратегии, рекламни, информационни и кампанийни медийни продукти и др. според тематиката на проекта; управление на екипи и ресурси; предоставяне на консултантски услуги на администрация, институции, неправителствени и други организации; обучител в национални и международни обучения, базирани на обучение на възрастни и методологията на неформалното образование, преживенчество и учене чрез правене.  Притежава опит в работата със стартъпи при разработване на модела, презентиране и комуникиране, търсене на финансиране.