Услуги

Agri-Digi Transform

Image

Услуги

Agri-Digi Transform

Image
ЗАЯВИ ИНТЕРЕС
Оптимизирайте бизнес процесите си
Скалирайте вашия бизнес
Намерете частно и публично финансиране
Възползвайте се от експерт в удобно време и формат (онлайн и присъствено)
Получете подкрепа - индивидуално и групово
Допитайте се до професионалисти с разнообразен профил

Следете ни

Image
Image
Image

Дигитална трансформация на производителите в селскостопанския и хранителния сектор ще улесни сътрудничеството по веригата на стойността, като подкрепи фермерите чрез инструменти за по-лесно интегриране на иновативни решения в реална среда. Целта на програмата е да улесни прилагането на цифрови технологии, които имат потенциала да направят селското стопанство по-дигитално, ефективно, устойчиво и конкурентоспособно.

За програмата

Agri-Digi Transform цели да улесни прилагането на цифрови технологии, които имат потенциала да направят селското стопанство по-дигитално, ефективно, устойчиво и конкурентоспособно.

Ползи

Оптимизирайте бизнес процесите си
Скалирайте вашия бизнес
Намерете частно и публично финансиране

Оценка на дигитална зрялост

Дигитална трансформация на бизнес процеси

Изготвяне на план за технологично внедряване

Основна информация

Оптимизирайте бизнес процесите си
Скалирайте вашия бизнес
Намерете частно и публично финансиране
Възползвайте се от експерт в удобно време и формат (онлайн и присъствено)
Получете подкрепа - индивидуално и групово
Допитайте се до професионалисти с разнообразен профил

Оценка на дигитална зрялост

Дигитална трансформация на бизнес процеси

Изготвяне на план за технологично внедряване

Тази подкрепа е насочена към

Земеделски производители
Представители на агросектора
малки и средни предприятия от всички икономически сектори
Публичен сектор
Image

Стопанства

Предоставят се персонално след анализ на конкретните нужди. Изготвя се индивидуален план за действие и се подпомага реализирането му.
Image

Иноватори

Практически ориентирани групови консултации. Провеждат се в малки групи след предварително записване.

Последователност

Опишете накратко проблема, по който търсете експертна подкрепа, както и информация относно бизнеса ви.

Онлайн сесия с експерт за индивидуална оценка на нуждите и определяне на целите

Изготвяне на работна програма и график за работа

Менторска подкрепа за изпълнение на плана за действие и постигане на целите

Попълване на въпросник за обратна връзка и анализ на експертната подкрепа, както и намерения за бъдещо сътрудничество

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
Оптимизирайте бизнес процесите си
Скалирайте вашия бизнес
Намерете частно и публично финансиране
Възползвайте се от експерт в удобно време и формат (онлайн и присъствено)
Получете подкрепа - индивидуално и групово
Допитайте се до професионалисти с разнообразен профил

Следете ни

Image
Image
Image
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ
Оптимизирайте бизнес процесите си
Скалирайте вашия бизнес
Намерете частно и публично финансиране
Възползвайте се от експерт в удобно време и формат (онлайн и присъствено)
Получете подкрепа - индивидуално и групово
Допитайте се до професионалисти с разнообразен профил

Следете ни

Image
Image
Image
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.