Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ролята на прецизното земеделие за оптимизиране на реколтата

Във време на нарастващо световно население и нарастващо търсене на храни, селскостопанският сектор е изправен пред безпрецедентни предизвикателства. Прецизното земеделие е трансформиращ подход, който използва авангардни технологии за оптимизиране на добивите, като същевременно минимизира въздействието върху околната среда. България и по-широкият регион на Югоизточна Европа отдавна са известни със своите богати земеделски традиции. Днес тези…

Read More

Офис София

гр. София 1606
ул. Дамян Груев 1, ет.6

Офис Пловдив

гр. Пловдив 4023
ул. Г. Данчов № 30, ет.8

Последвай ни

„Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.“

AgroHub.BG © Всички права запазени. Изработка: VBrand Visuals