Услуги

Информиране и партньорства

Image

Услуги

Информиране и партньорства

Image
ВИЖТЕ КАЛЕНДАР
Събития
Информационни срещи
Изложения
Семинари за споделяне на опит
Нетуъркинг

Следете ни

Image
Image
Image

Земеделие на бъдещето, основано на сътрудничество!

Ключово за АгроХъб.БГ е изграждането и развитието на иновативна екосистема в агро-хранителния сектор и създаването на среда за ефективни общи действия, насочени към технологично модернизиране, ускоряване на дигиталната трансформация и устойчив растеж.

Тази подкрепа е насочена към

Технологични компании 
 Научни центрове
Университети 
Образователни институции
Image
Земеделци
Експерти бизнес развитие и финанси 
Браншови организации 
Публичен сектор

Включете се в различни формати на събития

Image

Информационни събития

Image

Изложения

Image

Работилници

Image

Семинари

Image

Тематични групи

Image

Демо дни

Ползи от включване в събития

Организирането на разнообразни формати, информационни събития, демонстрации, уъркшопи, семинари и други, с цел изграждането на една динамична, устойчива и постоянно разрастваща се иновативна екосистема.

Обмен на знания и трансфер на международни практики за подобряване на информираността относно дигиталните технологии и ползите от тях за земеделските производители.

Съвместни действия на местно, национално и международно ниво, които спомагат за трансфера на знания и добри практики.

Галерия от предишни събития

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
  СЪБИТИЕН КАЛЕНДАР
  Събития
  Информационни срещи
  Изложения
  Семинари за споделяне на опит
  Нетуъркинг

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  СЪБИТИЕН КАЛЕНДАР
  Събития
  Информационни срещи
  Изложения
  Семинари за споделяне на опит
  Нетуъркинг

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.