Услуги

Финанси и бизнес развитие

Image

Услуги

Финанси и бизнес развитие

Image
ЗАЯВИ ИНТЕРЕС
Оптимизиране на бизнес процеси
Скалиране
Привличане на частно и публично финансиране
Бизнес развитие
Експертна подкрепа
Индивидуални решения

Следете ни

Image
Image
Image
Портфолиото от услуги на АгроХъб.БГ е в подкрепа на земеделците, МСП и ангажираните в публичния сектор в прехода към "умно" земеделие. Този процес започва с информаране за технологичния потенциал, демонстрации на технологии, подобряване на цифровите умения. Ключовата услуга, с която завършва цикълът на подкрепа, е експертно подпомагане за бизнес развитие, растеж, скалиране, привличане на инвестиции и партньори. АгроХъб.БГ разполага с професионалисти с разнообразен профил, опит и практика, които са готови да ви подкрепят в решаването на специфични за бизнеса ви проблеми и да намерят заедно с вас решения по мярка.

Потърсете експертна подкрепа на АгроХъб.БГ, за да постигнете

Image

Дигитална трансформация

Оценка на дигитална зрялост

Дигитална трансформация на бизнес процеси

Изготвяне на план за технологично внедряване

 • Оценка на дигитална зрялост
 • Дигитална трансформация на бизнес процеси
 • Изготвяне на план за технологично внедряване
Image

Бизнес развитие

Оценка на дигитална зрялост

Дигитална трансформация на бизнес процеси

Изготвяне на план за технологично внедряване

 • Интелектуална собственост
 • Проучване на пазара
 • Идентифициране на бизнес партньори
 • Оценка на иновационния мениджмънт
 • Интернационализация на дейността
 • Технологичен трансфер
Image

Достъп до финансиране

Оценка на дигитална зрялост

Дигитална трансформация на бизнес процеси

Изготвяне на план за технологично внедряване

 • Анализ на нуждите от финансиране
 • Разработване на проектни предложения
 • Управление на проекти
 • Изготвяне на бизнес план
 • Европейска и национална правна рамка

Тази подкрепа е насочена към

Земеделски производители
Представители на агросектора
Малки и средни предприятия от всички икономически сектори 
Публичен сектор
Image

Индивидуална подкрепа

Предоставят се персонално след анализ на конкретните нужди.

Изготвя се индивидуален план за действие и се подпомага реализирането му.

Image

Групова подкрепа

Практически ориентирани групови консултации.

Провеждат се в малки групи след предварително записване.

Използвайте експертна подкрепа

Опишете накратко проблема, по който търсете експертна подкрепа, както и информация относно бизнеса ви.

Онлайн сесия с експерт за индивидуална оценка на нуждите и определяне на целите

Изготвяне на работна програма и график за работа

Менторска подкрепа за изпълнение на плана за действие и постигане на целите

Анализ на експертната подкрепа и постигнатите резултати, планиране на бъдещо развитие

Експертиза и бизнес решения

ЗАЯВETE ИНТЕРЕС
Оптимизиране на бизнес процеси
Скалиране
Привличане на частно и публично финансиране
Бизнес развитие
Експертна подкрепа
Индивидуални решения

Следете ни

Image
Image
Image
ЗАЯВETE ИНТЕРЕС
Оптимизиране на бизнес процеси
Скалиране
Привличане на частно и публично финансиране
Бизнес развитие
Експертна подкрепа
Индивидуални решения

Следете ни

Image
Image
Image
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.