Събитие

Откриване на Демо точка на АгроХъб.БГ – Винекс Славянци

Откриваме официално новата Демо точка от мрежата на АгроХъб.БГ сред лозовите масиви на "Винекс Славянци". В демо точката се предоставя услугата на ЕЦИХ АгроХъб.БГ "тестване преди инвестиране", чрез която ще се демонстрират възможностите на технологичните решения в лозарството и ще се видят резултатите от внедряването им, за да могат всички земеделски стопани да тестват технологиите и избират най-подходящото за тях решение.

30.05.2024
11:00 -
14:00
Присъствено
между с. Славянци и град Сунгурларе на главен път "7306"
Image

Събитие

Image

Откриване на Демо точка на АгроХъб.БГ – Винекс Славянци

Откриваме официално новата Демо точка от мрежата на АгроХъб.БГ сред лозовите масиви на "Винекс Славянци". В демо точката се предоставя услугата на ЕЦИХ АгроХъб.БГ "тестване преди инвестиране", чрез която ще се демонстрират възможностите на технологичните решения в лозарството и ще се видят резултатите от внедряването им, за да могат всички земеделски стопани да тестват технологиите и избират най-подходящото за тях решение.

30.05.2024
-
11:00 -
14:00
Възможно присъствие - Присъствено
между с. Славянци и град Сунгурларе на главен път "7306"
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.