Събитие

Демо ден в ИЗК “Марица” – вкусовете на България

Демонстрация и дегустация на български сортове зеленчуци.

30.07.2024
10:00 -
12:00
Присъствено
Институт по зеленчукови култури "Марица", Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 32
Image

Събитие

Image

Демо ден в ИЗК “Марица” – вкусовете на България

Демонстрация и дегустация на български сортове зеленчуци.

30.07.2024
-
10:00 -
12:00
Възможно присъствие - Присъствено
Институт по зеленчукови култури "Марица", Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 32
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.