Събитие

Демо ден в Аграрен университет – растителна защита и лозя

Практическа работилница за прецезиране на дейности по растителна защита на лозовите масиви

17.04.2024
10:30 -
12:30
Присъствено
Аграрен университет - Пловдив Учебно-опитна база, с. Брестник
Image

Събитие

Image

Демо ден в Аграрен университет – растителна защита и лозя

Практическа работилница за прецезиране на дейности по растителна защита на лозовите масиви

17.04.2024
-
10:30 -
12:30
Възможно присъствие - Присъствено
Аграрен университет - Пловдив Учебно-опитна база, с. Брестник
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.