Обучение

Производство на вина с помощта на модела за прогнозиране на болести

Лозарски практики и технологични схеми, базирани на данните от технологични решения в лозовите масиви, подпомагащи вземането на "умни" решения при отглеждане на гроздето и подобряване на органичния профил на виното

14.06.2024
10:00 -
13:00
Присъствено
Учебно-опитна винарска изба на Аграрен университет- Пловдив в с. Брестник
Image

Събитие

Image

Производство на вина с помощта на модела за прогнозиране на болести

Лозарски практики и технологични схеми, базирани на данните от технологични решения в лозовите масиви, подпомагащи вземането на "умни" решения при отглеждане на гроздето и подобряване на органичния профил на виното

14.06.2024
-
Възможно присъствие - Присъствено
Учебно-опитна винарска изба на Аграрен университет- Пловдив в с. Брестник
ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
Лекция със специалист-технолог
Демонстрационен панел
Въпроси и отговори

Следете ни

Image
Image
Image

Подходящо за

Земеделци

Винопроизводители

Агроконсултанти

Агрономи

Изследователи

Студенти

Какво ще научите?

Технологични принципи

Лозарски практики

Начини за винификация

Технологии във винарството

Програма

Производство на вина с помощта на модела за прогнозиране на болести. Технологични схеми.

Изисквания

Базови познания в лозарството и винопроизводството.

Описание на обучението

Обучаемите ще получат познания по използване на различни лозарски практики в зависимост от данните, свалени от дигиталните съоръжения в масивите, и влиянието им върху технологичната зрялост на гроздето и качеството на виното. Ще се покажат различни технологични схеми, в зависимост от здравния статус на гроздето. Ще бъдат обучени да дегустират професионално вино. Ще им бъдат демонстрирани възможностите на технологичните решения, подпомагащи вземането на “умни” решения при отглеждане на гроздето и подобряване на органичния профил на виното.

Обучители

Image
Image
Image
Image

инж.тех. Ламбрин Топузлиев

Ръководител на  Учебно-опитна винарска изба на Аграрен университет – Пловдив в с. Брестник с над 20 години опит в сферата на винопроизводството.

Експертиза:

 • Технология на винопроизводството
 • Технологични показатели на гроздето
 • Мениджмънт на ферментацията
 • Използване на различни технологични прийоми при винификация на вино
 • Определяне потенциал на вино за стареене
 • Извършване на експериментална винификация на вина
 • Определяне на органолептичен профил на вината

Намерете ни на картата

Отзиви

Image

Технологиите не са бъдещето, те са настоящето. С дигитални умения ще ги накараме да ни служат, а ние можем да ви помогнем да ги развиете.

Катя Стайкова

Image

Обучениета по дигитални умения са практически, за да могат фермерите веднага да прилагат наученото в работата и бизнеса си.

Васил Василев, “ТехноЛогика”

  Подходящи за вас обучения

  ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
  Лекция със специалист-технолог
  Демонстрационен панел
  Въпроси и отговори

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ЗАПИШЕТЕ СЕ!
  Лекция със специалист-технолог
  Демонстрационен панел
  Въпроси и отговори

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.