Обучение

Системна биология – потенциал за устойчиво земеделие и подобрени култури

19.11.2024
12:00 -
18:00
Присъствено
ЦРСББ Научен кампус, гр. Пловдив
Image

Събитие

Image

Системна биология – потенциал за устойчиво земеделие и подобрени култури

Сложните взаимовръзки в биологичните системи и как това знание може да се използва, за да се постигнат реални резултати

19.11.2024
-
12:00 -
18:00
Възможно присъствие - Присъствено
ЦРСББ Научен кампус, гр. Пловдив
ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
Интерактивни лекции
Практически упражнения
Достъп до онлайн ресурси
Групови проекти и задачи
Експертна обратна връзка
Достъп до специализирано оборудване и софтуер

Следете ни

Image
Image
Image
Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.