Обучение

Системна биология – потенциал за устойчиво земеделие и подобрени култури

Сложните взаимовръзки в биологичните системи и как това знание може да се използва, за да се постигнат реални резултати

19.11.2024
12:00 -
18:00
Присъствено
ЦРСББ Научен кампус, гр. Пловдив
Image

Събитие

Image

Системна биология – потенциал за устойчиво земеделие и подобрени култури

Сложните взаимовръзки в биологичните системи и как това знание може да се използва, за да се постигнат реални резултати

19.11.2024
12:00 -
18:00
Възможно присъствие - Присъствено
ЦРСББ Научен кампус, гр. Пловдив
ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
Интерактивни лекции
Практически упражнения
Достъп до онлайн ресурси
Групови проекти и задачи
Експертна обратна връзка
Достъп до специализирано оборудване и софтуер

Следете ни

Image
Image
Image

Подходящо за

Агрономи

Земеделски стопани

Консултанти в агросектора

Учени и изследователи

Студенти

Какво ще научите?

ДНК и нейните структури

Методи за разкриване на структурата на ДНК

Анализ и визуализация на данни от секвениране

Биоинформатични бази данни

Приложение в земеделската продукция

Програма

 • Какво представляват т.нар. „-омикс“ технологии
 • Генериране на биологични данни
 • Изграждане на математични модели, които да интегрират всички получени данни, характеризиращи растителния организъм в отговор на дадени условия.

Изисквания

Достъп до компютър и интернет. Курсът ще бъде адаптиран на достъпен за аудиторията език и ще бъде разбираем за неспециалисти.

Описание на обучението

Запознаване със стратегическия подход на системната биология, при който прецизно се изучава реакцията на всяко ниво на биологичната организация и се цели разбиране на сложността на системата като цяло, чрез интегриране на данни, за да се получат възможности за прогнозиране на ключови селскостопански признаци.
Това води до идентифициране на гени, сигнални пътища и вещества, които са основа за разработване на устойчиви култури, което води до подобряване на качеството, и добива на селскостопанската продукция- част от предизвикателствата на съвремения свят.

Обучители

Image
Image
Image
Image

Мария Бенина

Експертиза:

 • Молекулярна биология и физиология на растенията; 
 • Високоспециализирани техники в областта на молекулярната биология като ДНК, РНК изолиране, транскрипционен анализ чрез qRT-PCR;
 • Растителна метаболомика чрез прилагане на газова и течна   хроматография 

Консултант в следните области

 • Метаболомен анализ 
 • Молекулен анализ на маркери, свързани с устойчивост спрямо стрес на генитично ниво;
 • Прайминг технологии;

Образование:

–  Защитена дисертация на тема „Идентифициране и характеризирани на гени, свързани с устойчивостта на растенията към засушаване“‘

–  Магистър Биолог, Биотехнологии, Университет Tuscia, Италия

 – Магистър Биолог, специализация Генетика и Микробиология, ПУ “Паисий Хилендарски“

Обучителен опит: 

 • Курсове по Метаболомика за студенти;
 • Наблюдение и ръководство на студенти магистри и докторанти

Професионален опит:

 • Изследовател биолог в ЦРСББ;
 • Изследовател биолог в Институт по Микробиология, Лаборатория по Метаболомика на БАН;
 • Massey University, Нова Зеландия
 • Макс Планк Инситут по Растителна Молекулярна Биология, Потсдам, Германия;
 • Клинична лаборатория, Чивитавекия, Италия;
 • Лаборатория по генетика и пренатална диагностика, болница F. Miulli, Бари, Италия

Намерете ни на картата

Отзиви

Image

Технологиите не са бъдещето, те са настоящето. С дигитални умения ще ги накараме да ни служат, а ние можем да ви помогнем да ги развиете.

Катя Стайкова

Image

Обучениета по дигитални умения са практически, за да могат фермерите веднага да прилагат наученото в работата и бизнеса си.

Васил Василев, “ТехноЛогика”

  Подходящи за вас обучения

  ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
  Интерактивни лекции
  Практически упражнения
  Достъп до онлайн ресурси
  Групови проекти и задачи
  Експертна обратна връзка
  Достъп до специализирано оборудване и софтуер

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ЗАПИШЕТЕ СЕ!
  Интерактивни лекции
  Практически упражнения
  Достъп до онлайн ресурси
  Групови проекти и задачи
  Експертна обратна връзка
  Достъп до специализирано оборудване и софтуер

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.