Обучение

Статистически методи в селското стопанство – скучната наука зад успешните резултати

Използване на статистически методи в аграрните практики

21.02.2024
12:00 -
18:00
Присъствено
Image

Събитие

Image

Статистически методи в селското стопанство – скучната наука зад успешните резултати

Използване на статистически методи в аграрните практики

21.02.2024
12:00 -
18:00
Възможно присъствие - Присъствено
ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
Интерактивни лекции
Практически упражнения
Достъп до онлайн ресурси

Следете ни

Image
Image
Image

Подходящо за

Агрономи

Земеделски стопани

Консултанти в агросектора

Учени и изследователи

Студенти

Какво ще научите?

Как се прави статистически анализ

Как се използва този анализ в агросектора

Програма

 • Измерване. Променливи и фактори. Видове променливи.
 • Популация и проба. Случайност и представителност.
 • Зависими и независими проби. Видове анализи.

Изисквания

Курсът ще бъде адаптиран на достъпен за аудиторията език и ще бъде разбираем за неспециалисти. Желателно е обучаемите да носят собствени лаптопи, тъй като могат да бъдат осигурени ограничен брой такива.

Описание на обучението

Запознаване със статистическият подход  за измерване и оценка на резултатите от дадено производство или изследване. Решаване на практически задачи с директни примери от селското стопанство. Преминалите обучение ще имат възможност да придобият и/или повишат знанията си в тази област, което би било полезно и в практическата им дейност.

Обучители

Image
Image
Image
Image

инж. Димитър Кирковски

Ръководител на IT отдел към ЦРСББ

С опит в микробиология, технологии за ферментация и агрономия

 • Ръководител на IT отдел към ЦРСББ – докторант в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“ на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.
 • Магистър агроном полевъдство
 • Магистър инженер-технолог „Микробиологични и ферментационни технологии”
 • Сертифициран по Cisco (CCNP Enterprise) и Microsoft (Windows Server 2008R2) технологии

Image
Image
Image
Image

д-р Емил Вътов

Изследовател към ЦРСББ. Завършил е докторантура по земеделските науки, както и магистърската си степен в Университета в Хохенхайм, Германия, а бакалавърска степен по генетика и биохимия в Университет Аберистуит, Уелс.

Намерете ни на картата

Image

Технологиите не са бъдещето, те са настоящето. С дигитални умения ще ги накараме да ни служат, а ние можем да ви помогнем да ги развиете.

Катя Стайкова

Image

Обучениета по дигитални умения са практически, за да могат фермерите веднага да прилагат наученото в работата и бизнеса си.

Васил Василев, “ТехноЛогика”

  ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
  Интерактивни лекции
  Практически упражнения
  Достъп до онлайн ресурси

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ЗАПИШЕТЕ СЕ!
  Интерактивни лекции
  Практически упражнения
  Достъп до онлайн ресурси

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.