Обучение

Прецизното управление и контрол на климата – ключов фактор за високи добиви

Как прецизното управление и контрола на климата в оранжерии и мониторинга на климата в открити площи помага за борбата с болести и неприятели, води до повишени добиви и предсказуемост за земеделския стопанин.

13.02.2024
16:00 -
17:15
Онлайн
Zoom
Image

Събитие

Image

Прецизното управление и контрол на климата – ключов фактор за високи добиви

Как прецизното управление и контрола на климата в оранжерии и мониторинга на климата в открити площи помага за борбата с болести и неприятели, води до повишени добиви и предсказуемост за земеделския стопанин.

13.02.2024
16:00 -
17:15
Възможно присъствие - Онлайн
Zoom
ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
Лекция със специалист-агроном
Демонстрационен панел
Въпроси и отговори

Следете ни

Image
Image
Image

Подходящо за

Земеделски стопани

Агрономи

Агро консултанти

Студенти

Какво ще научите?

Изграждане на климатична стратегия

Връзката между прецизното управление на климата, добивите и качеството

Анализиране на климата като ключ за прецизния контрол

Модели за болести и приложението им

Отдалечено управление с ONDO - възможности и резултати

Програма

Изграждане на климатична стратегия, съобразно съоръжението и отглежданата култура 

Изисквания

Достъп до компютър и интернет.

Описание на обучението

Как прецизното управление и контрола на климата в оранжерии и на открити площи помага за борбата с болести и неприятели и води до повишени добиви за земеделския стопанин.

Обучители

Image
Image
Image
Image

Свилен Младенов

Главен агроном в “ОНДО Солюшънс” ООД – технологичен партньор в АгроХъб.БГ

Притежава над 16 години опит като консултант-агроном в сферата на решения за прецизно напояване, торене и климат контрол.

Image

Технологиите не са бъдещето, те са настоящето. С дигитални умения ще ги накараме да ни служат, а ние можем да ви помогнем да ги развиете.

Катя Стайкова

Image

Обучениета по дигитални умения са практически, за да могат фермерите веднага да прилагат наученото в работата и бизнеса си.

Васил Василев, “ТехноЛогика”

  ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
  Лекция със специалист-агроном
  Демонстрационен панел
  Въпроси и отговори

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ЗАПИШЕТЕ СЕ!
  Лекция със специалист-агроном
  Демонстрационен панел
  Въпроси и отговори

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.