Обучение

Дигитално управление и оптимизиране на работните процеси

По време на курса обучаващите се ще се запознаят и придобият знания и умения за използването на компютърни програми за оптимизиране, усъвършенстване, контрол и планиране на работните процеси във фирми и индустриални предприятия.

26.04.2024
10:00 -
16:00
Присъствено
Професионална гимнaзия по машиностроене адрес: Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" №2, ет.1, к.12
Image

Събитие

Image

Дигитално управление и оптимизиране на работните процеси

По време на курса обучаващите се ще се запознаят и придобият знания и умения за използването на компютърни програми за оптимизиране, усъвършенстване, контрол и планиране на работните процеси във фирми и индустриални предприятия.

26.04.2024
09:00 -
16:00
Възможно присъствие - Присъствено
Професионална гимнaзия по машиностроене адрес: Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" №2, ет.1, к.12
ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
Интерактивни лекции
Практически упражнения
Достъп до онлайн ресурси
Експертна обратна връзка

Следете ни

Image
Image
Image

Подходящо за

Земеделски стопани

Малки и средни предприятия

Агрономи

Консултанти

Какво ще научите?

Работа с електронни таблици

Дигитален контрол на работните процеси

Оптимизиране на административната работа

Събиране, обработка и използване на данни

Програма

 • Създаване, проектиране и промяна на таблици с различна структура
 • Форматиране на таблици
 • Въвеждане и обработка на данни
 • Прилагане на вградени функции;
 • Използване/прилагане на функции върху данни от различни работни листове
 • Извличане на информация от електронни таблици по различни критерии
 • Изчисляване на производителност, приходи, разходи, материален и финансов баланс на фирма или индустриално предприятие за определен период от време

Изисквания

Обучителната зала е оборудвана с компютри и софтуер, които ще бъдат предоставени за ползване на участниците по време на обучението.

Описание на обучението

Запознаване и придобиване на базови умения за работа с компютърни програми за дигитално управление и оптимизиране на работните процеси във фирми и производствени предприятия

Обучители

Image
Image
Image
Image

Доц. д-р Мария Душкова

Обучител по дигитални умения към АгроХъб.БГ

Преподавател в катедра “Процеси и апарати” към Университет по хранителни технологии – Пловдив

Намерете ни на картата

Отзиви

Image

Технологиите не са бъдещето, те са настоящето. С дигитални умения ще ги накараме да ни служат, а ние можем да ви помогнем да ги развиете.

Катя Стайкова

Image

Обучениета по дигитални умения са практически, за да могат фермерите веднага да прилагат наученото в работата и бизнеса си.

Васил Василев, “ТехноЛогика”

  Подходящи за вас обучения

  ЗАПАЗЕТЕ СИ МЯСТО
  Интерактивни лекции
  Практически упражнения
  Достъп до онлайн ресурси
  Експертна обратна връзка

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ЗАПИШЕТЕ СЕ!
  Интерактивни лекции
  Практически упражнения
  Достъп до онлайн ресурси
  Експертна обратна връзка

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.