Image

Демо точка

Демо стопанство – Винекс Славянци

Image
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
между с. Славянци и град Сунгурларе на главен път "7306"
https://www.vinexbg.com/
Контакти
Невелин Неделчев 0899829323
Предстоящо откриване - 30.05.2024г.

Следете ни

Image
Image
Image

Демо пространства

Лозови масиви

Отглеждани култури

Грозде - Пино Ноар, Мерло, Сира, Траминер и Мерло

Описание на демо точката

Лозовите масиви на Винекс Славянци са разположени върху площ от около 7000 декара в землища на села от общините Сунгурларе и Карнобат. На територията им се отглежда богато разнообразие от бели и червени сортове грозде. За развитието, добива, обработката и контрола на качеството на суровината и крайния продукт се грижи висококвалифициран екип от енолози и агрономи, които непрекъснато опознават и прилагат най-новите световни технологии и тенденции. С помощта на високоефективни технологии и квалифициран персонал годишно се произвеждат около 150 000 хектолитра вино, ароматизирани вина и ракия. На международни и национални конкурси и изложения продукцията на “Винекс Славянци” е спечелила над 200 златни, сребърни и бронзови отличия и грамоти.
Настоящата Демо точка на АгроХъб.БГ е изградена между с. Славянци и град Сунгурларе на главен път “7306”.

Технологични решения

модел за прогнозиране на болести по лозата

автоматизирана система за прецизно напояване и хранене

мониторинг със сателитни изображения

Галерия

Image
Image
Image
Image

  ДЕМО МРЕЖА НА АГРОХЪБ.БГ

  АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!

  Вижте предстоящите Демо дни

  Image

  November 10 @ 5:30 pm - 9:30 pm

  Управление на риска при трайни насаждения

  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  Понеделник, вторник и сряда след предварително обаждане, 10:00 - 15:00
  между с. Славянци и град Сунгурларе на главен път "7306"
  https://www.vinexbg.com/
  nevelin@vinexbg.com
  Контакти
  Невелин Неделчев 0899829323
  Предстоящо откриване - 30.05.2024г.

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  Понеделник, вторник и сряда след предварително обаждане, 10:00 - 15:00
  между с. Славянци и град Сунгурларе на главен път "7306"
  https://www.vinexbg.com/
  nevelin@vinexbg.com
  Контакти
  Невелин Неделчев 0899829323
  Предстоящо откриване - 30.05.2024г.

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.