Image

Демо точка

Институт по зеленчукови култури “Марица”

Image
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
Пловдив 4003, ул. “Брезовско шосе” № 32
https://izk-maritsa.org/en/home/
Контакти
Доц. д-р Иванка Тринговска 0878465419
Проф. д-р Даниела Ганева 0878465416
За групови посещения се обадете предварително.

Следете ни

Image
Image
Image

Демо пространства

Демо оранжерия

Открита площ

Отглеждани култури

Домати

Марули

Картофи

Описание на демо точката

Национален Демо център на АгроХъб.БГ е в Институт по зеленчукови култури “Марица” – единственият в България национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи, както и на технологиите за отглеждането им.

Оранжерията, построена преди повече от 50 години, е технологично преобразена и вече разполага с автоматизирана система за прецизно напояване, хранене на растенията и климат контрол. 

Автоматизирани са и производствените процеси в откритото опитно Демо поле. Чрез сателитно наблюдение се измерва жизнеността на растенията чрез индексни карти (NDVI, NDWI). 

Центърът разполага с оранжерии, открити площи, конферентни зали и организира дни на отворени врати, демонстрации, тестване на нови технологии, индивидуални и групови посещения, тематични визити и обучения. 

Технологични решения

автоматизирана система за прецизно напояване, хранене и климат контрол

мониторинг със сателитни изображения

Галерия

Image
Image
Image
Image
Image
Image

  Видео

  ДЕМО МРЕЖА НА АГРОХЪБ.БГ

  АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!

  Вижте предстоящите Демо дни

  Image

  November 10 @ 5:30 pm - 9:30 pm

  Управление на риска при трайни насаждения

  ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
  Понеделник-петък, 08:00 - 15:00
  Пловдив 4003, ул. “Брезовско шосе” № 32
  https://izk-maritsa.org/en/home/
  izk_maritsa@abv.bg
  Контакти
  Доц. д-р Иванка Тринговска 0878465419
  Проф. д-р Даниела Ганева 0878465416
  За групови посещения се обадете предварително.

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
  Понеделник-петък, 08:00 - 15:00
  Пловдив 4003, ул. “Брезовско шосе” № 32
  https://izk-maritsa.org/en/home/
  izk_maritsa@abv.bg
  Контакти
  Доц. д-р Иванка Тринговска 0878465419
  Проф. д-р Даниела Ганева 0878465416
  За групови посещения се обадете предварително.

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.