Image

Демо точка

Център по растителна системна биология и биотехнология – Пловдив

Image
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
ул. „Свети Княз Борис I - Покръстител“ № 14, Тракия, Пловдив 4023
https://cpsbb.eu/
Контакти
д-р Мария Бенина 0899398458
инж. Костадин Василев 0884288411
Задължително предварително обаждане преди посещение!

Следете ни

Image
Image
Image

Демо пространства

Демо оранжерия

Отглеждани култури

Пипер

Патладжан

Описание на демо точката

Центърът за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) е първият и единствен в България Център за върхови научни постижения в областта на растителната биология и биотехнология. Оборудван с технологии от най-ново поколение, центърът се налага като притегателен център за млади изследователи и доказани международни научни специалисти, както и за студенти, и докторанти в областта на растителните науки.

Освен с модерни високоспециализирани лаборатории, центърът разполага с оранжериен комплекс, в който се отглеждат различни култури, обект на научно-изследователска дейност. В един от отделите му има изградена “умна” оранжерия за тестване и експериментиране на различни технологии в отглеждането на зеленчуци. Всеки, който има интерес, ще има възможност да се включи в индивидуални или групови посещения, тематични визити и обучения, след предварителна регистрация. Периодично ще се организират дни на отворените врати, демонстрации с експерти от технологичните компании и учени от агро-сектора, което още допринесе до по-добро изграждане на връзката бизнес-наука.

Технологични решения

автоматизирана система за прецизно напояване, хранене и климат контрол

Галерия

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

  Видео

  ДЕМО МРЕЖА НА АГРОХЪБ.БГ

  АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!

  Вижте предстоящите Демо дни

  Image

  November 10 @ 5:30 pm - 9:30 pm

  Управление на риска при трайни насаждения

  ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
  всеки вторник и четвъртък , 08:30 - 16:30
  ул. „Свети Княз Борис I - Покръстител“ № 14, Тракия, Пловдив 4023
  https://cpsbb.eu/
  benina@cpsbb.eu
  Контакти
  д-р Мария Бенина 0899398458
  инж. Костадин Василев 0884288411
  Задължително предварително обаждане преди посещение!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
  всеки вторник и четвъртък , 08:30 - 16:30
  ул. „Свети Княз Борис I - Покръстител“ № 14, Тракия, Пловдив 4023
  https://cpsbb.eu/
  benina@cpsbb.eu
  Контакти
  д-р Мария Бенина 0899398458
  инж. Костадин Василев 0884288411
  Задължително предварително обаждане преди посещение!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.