Image

Демо точка

Демо стопанство – ХЕПИ ФРУТС – ET „Асен Багашев”

Image
ПОСЕТЕТЕ ДЕМО ТОЧКАТА
м. Ормана, с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
https://www.happyfruits.eu/
Контакти
Асен Багашев
Гергана Багашева
Демо точката предстои да бъде открита!

Следете ни

Image
Image
Image

Демо пространства

Открита площ

Отглеждани култури

Ябълки

Череши

Описание на демо точката

Технологични решения

автоматизирана система за прецизно напояване и хранене

мониторинг със сателитни изображения

Галерия

  Видео

  ДЕМО МРЕЖА НА АГРОХЪБ.БГ

  АгроХъб.БГ е част от мрежата на над 150 Европейски цифрови иновационни хъба (ЕЦИХ) от 30 държави, всички обединени от идеята за едно дигитално, устойчиво и зелено бъдеще на Европа!

  Вижте предстоящите Демо дни

  Image

  November 10 @ 5:30 pm - 9:30 pm

  Управление на риска при трайни насаждения

  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  м. Ормана, с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
  https://www.happyfruits.eu/
  happyfruits.eu@gmail.com
  Контакти
  Асен Багашев
  Гергана Багашева
  Демо точката предстои да бъде открита!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ
  м. Ормана, с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
  https://www.happyfruits.eu/
  happyfruits.eu@gmail.com
  Контакти
  Асен Багашев
  Гергана Багашева
  Демо точката предстои да бъде открита!

  Следете ни

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.