Татяна е магистър по икономика, специалност “Счетоводство и контрол” с над 20 години опит в счетоводната и финансова дейност на различни търговски дружества, организации и институции. Експерт е в управлението, организирането и контрола на финансово-счетоводната дейност, планирането, изготвянето на икономически анализи, провеждането на финансовата политика на фирмите и следенето за законосъобразността на разходването на средствата. Има опит във финансовото управление на европейски и национални проекти.