Завършва юридическото си образование в Нов български университет през 2000 г. Практикуващ адвокат от 2002 г. до настоящия момент. Съдружник и управител в Адвокатско дружество.Кариерата й включва години опит в корпоративното право в компании. Квалифициран медиатор, вписан в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.