Светлана Боянова притежава юридическо образование и е с над 20 годишен опит в областта на стратегическото планиране в аграрния сектор, който познава отлично. Активно участва в планиране и реализиране на редица програми за развитие, подкрепа на производители, внедряване на иновации и др. Заема отговорни позиции – юридически експерт в Министерство на земеделието и горите (2000-2003), юридически съветник в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (2003-2008), изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (2008-2010), заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, и двата европейски фонда за финансиране на земеделието – „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“ (2010-2013). Светлана Боянова е основател и ръководител на Институт за агростратегии и иновации (от 2013 до сега). Ръководител на АгроХъб.БГ и председател на УС на организацията от нейното създаване през 2019 г.