Притежава бакалавърска степен по „Международни отношения“ от Университет за национално и световно стопанство и магистърска програма по „Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността“ в Нов български университет. Той има 10-годишен опит с медийните комуникации в агро-хранителния сектор в България. През последните 7 години работи за разпространение на информация, свързана с дейността на Института за агростратегии и иновации, включително печатни медии, онлайн медии, маркетинг в социални мрежи.