Квалифициран експерт в сферата на маркетинга и консултантските услуги със сериозен опит, натрупан от стартирането на нейната кариера през 2007 г. Притежава висше образование ОКС магистър по Международни икономически отношения със специализация „Управление на международни проекти” и ОКС бакалавър по „Стопанско управление”. Специализира Икономика и в Университета на Салерно, Италия. 

Притежава над 15-годишен опит в сферата на земеделието, ХВП и развитието на селските райони, като е работила по редица проекти, съфинансирани от различни фондове и програми на Европейския съюз. 

Опитът на Марта Йонкова в организиране, координиране, популяризиране и провеждане на събития – конференции, семинари, представяния на продукти и услуги, както и на обучения за различни институции, неправителствени организации и частни компании от сферата на земеделието и храните.