Магистър по „ГИС и картография” в СУ „Св. Климент Охридски”. Има докторска степен по Дистанционни изследвания от Института за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (БАН) от 2013 г. Има научен опит като изследовател и асистент в Института за космически изследвания и технологии – БАН от 9 години. Той е бил продуктов мениджър на софтуерната компания TechoFarm Ltd., занимаваща се с разработване на онлайн платформа за фермери, използващи AI в сателитно дистанционно наблюдение, метео данни. В момента той е ГИС консултант в ТехноЛогика, работещ в областта на създаването на нови възможности за прилагане на данни от дистанционно наблюдение за селско стопанство, горско стопанство, управление на водите и електроенергия, базирани на AI (контролирани и неконтролирани класификации) и комбинация от данни. Създаване на софтуерни решения, базирани на системи за подпомагане на вземането на решения.