Доцент по генетика и два пъти избиран за декан на Агрономическия факултет на АС-Пловдив. Специализирал в чужбина като стипендиант на Университета в Льовен, Белгия, програмата на НАТО „Наука за мир“, програмата „Мария-Кюри“ на ЕС и Програмата за български млади лидери на Фондация „Америка за България“. Ръководител на секция „Генетика и растениевъдство“ до 2020 г. Член на Управителния съвет на фонд „Научни изследвания“ (Представител по аграрните науки) от 2021 г. Член на множество научни и обществени организации в областта на съвременните биотехнологии, правната рамка на изследвания и иновации, работещи на национално и международно ниво. Ръководител на проекти и екипи за редица научни проекти с национално и международно финансиране. Автор на над 90 научни и научно-популярни публикации. Инициатор и съавтор на 5 сорта растения.