КАЛЕНДАР

Image

КАЛЕНДАР ЗА СЪБИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ДЕМО ДНИ

Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.

Image

СР
29

29 Май @ 11:00 - 15:00

АгроХъб.БГ в полза на зърнопроизводителите

Image

ЧЕТВ
30

30 Май @ 11:00 - 14:00

Откриване на Демо точка на АгроХъб.БГ – Винекс Славянци

Image

ВТ
04

04 Юни @ 10:00 - 12:00

Демо ден в ИЗК “Марица” – защита и контрол от неприятели по зеленчуковите култури

Image

ВТ
30

30 Юли @ 10:00 - 12:00

Демо ден в ИЗК “Марица” – вкусовете на България