КАЛЕНДАР

Image

КАЛЕНДАР ЗА СЪБИТИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ДЕМО ДНИ

Image
Image

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на Програма „Цифрова Европа“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Конкретния бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 - Институт за агростратегии и иновации, координатор и конкретен бенефициент за АгроХъб.БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.

Image

ВТ
28

28 Май @ 16:00 - 17:30

Висок добив от ягодоплодни с автоматизирано напояване и прецизно торене

Image

ЧЕТВ
13

13 Юни @ 10:00 - 13:00

Производство на вина с помощта на модела за прогнозиране на болести

Image

ВТ
25

25 Юни @ 16:00 - 17:30

Инвестиране в решения за автоматизация на напояването и прецизното торене: дали, кога и какво е нужно?

Image

ВТ
29

29 Октомври @ 11:00 - 17:00

Биоинформатика и селско стопанство-тайните на природата, заключени в ДНК

Image

ВТ
19

19 Ноември @ 12:00 - 18:00

Системна биология – потенциал за устойчиво земеделие и подобрени култури