Skip to content Skip to footer

Откриване на Демо точка “Наука” в ЦРСББ, гр. Пловдив

Официалното откриване на Демо точка “Наука” на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ в Центъра по системна и растителна биология и биотехнология /ЦРСББ/ в гр. Пловдив ще състои на 16 ноември 2023 г. /четвъртък/ от 13:00 часа. Демо точката в новопостроения комплекс на ЦРСББ, с адрес гр. Пловдив, ул. “Св. Княз Борис Първи-Покръстител” 14 е част от технологичната инфраструктура на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ, която се изгражда на територията на България по проекта с фокус прецизно земеделие AgroDigiRisе, финансиран по програма „Цифрова Европа“ на ЕК.

Участието в събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ.

ПРОГРАМА

ВЪРХОВА НАУКА И МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ: Синергия за устойчивост на българското земеделие!

Час Активност
13:00 – 13:10Регистрация /предварителна онлайн регистрация/
Посрещане на гостите в амфитеатралната конферентна зала на ЦРСББ
13:10 – 13:15Добре дошли!
Официално откриване на Демо точка “Наука” – ЦРСББ
д-р  Мария Бенина, изследовател в ЦРСББ
13:15 – 13:25AgroDigiRise – където земеделието среща науката и технологиите
Демо мрежа на АгроХъб.БГ, представяне на портфолиото от иновативни услуги и ползата на агро сектора.
Светлана Боянова, ръководител на ЕЦИХ АгроХъб.БГ
13:25 – 13:35Върхова наука за  устойчивост на българското земеделие
Представяне на научните направления и изследователски проекти на ЦРСББ, които са в полза на българските земеделски производители
Презентатор: д-р Мария Бенина, ЦРСББ
13:35 – 13:45Наука и бизнес – партньорство в полза на българското земеделие
Сътрудничество с ЦРСББ – трансфер на научни разработки и имплементирането им в производствените практики и процеси на агросектора
Презентатор: Божидар Петков, Председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните
13:45 – 14:00Земеделците срещат технологиите чрез обучения
Презентация за предстоящите обучения и консултации в рамките на проекта с цел развиване на дигитални умения
Презентатор: Катя Стайкова, “Клъстер Тракия икономическа зона“
14:00 – 14:15Използване на сателитни изображения и дистанционни данни за прилагане на прецизно земеделие в открити площи
Представяне на софтуерната платформа за прецизно земеделие Pix2Logica и демонстрациите на нейните възможности
Презентатор: д-р Васил Василев, “ТехноЛогика” 
14:15 – 14:25Дигитализация в лозовите масиви и винарна
Софтуерно приложение в помощ на лозари и винопроизводители за оптимизация на ресурси, намаляване на емисия, информаране при риск от зараза и проследимост на действия при ферментация
Презентатор: Благой Анастасов, “Бивайн”
14:25 – 14:35Високоефективно умно земеделие
Автоматизиране на процесите напояване, прецизно хранене на растенията и климат контрол в оранжерия
Презентатор: Ивайло Енев, “ОНДО Солюшънс”
14:35 – 15:05Посещение във високотехнологична оранжерия на ЦРСББ, избрана за демо точка “Наука” на проекта  AgroDigiRise. 
Посетителите ще имат възможност да се запознаят в детайли с инсталираната в оранжерията технология за прецизно напояване и хранене на растения, както и с някои от научните проекти на ЦРСББ, които се реализират в съседни оранжерии.

Демо гидове:
д-р Мария Бенина – изследовател в ЦРСББ
Ивайло Енев, “ОНДО Солюшънс”
15:05 – 16:00Неформални разговори и при интерес обиколка в някои от специализираните помещения и лабораториите на ЦРСББ 

Участието в събитието е безплатно, след предварителна регистрация!

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Офис София

гр. София 1606
ул. Дамян Груев 1, ет.6

Офис Пловдив

гр. Пловдив 4023
ул. Г. Данчов № 30, ет.8

Последвай ни

„Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.“

AgroHub.BG © Всички права запазени. Изработка: VBrand Visuals