Skip to content Skip to footer

Националният демо център на АгроХъб.БГ в Пловдив е отворен за фермерите

Националният демо център за дигитални решения в земеделието на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ в Пловдив вече е отворен за фермерите и малките и средните предприятия. Центърът, който е позициониран в Института по зеленчукови култури (ИЗК)”Марица” бе официално открит от Светлана Боянова, основател на АгроХъб.БГ и председател на Институт за агростратегии и иновации, проф. д-р Даниела Ганева, доц. Д-р Иванка Тринговска, ръководители на ИЗК “Марица” и проф. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия.

Демоцентърът е първата от 16 демонстрационни точки, които се изграждат на територията на България в рамките на финансирания по програма “Цифрова Европа”, проект AgroDigiRisе с фокус прецизно земеделие. Тези точки ще бъдат разположени на открити площи, в земеделски и лозарски стопанства. Целта на консорциума от 14 партньорски организации е развиване потенциала на агросектора чрез предоставяне на достъп до технологични решения и набор от услуги, подпомагащи дигиталната трансформация. 

В центровете ще се предоставя напълно безплатно на фермерите и малките и средните предприятия услугата “тестване преди инвестиране”. По проекта ще се провеждат обучения за цифрови технологии, демонстрации, тествания, конкретно отношение към всеки производител, предоставяне на информация за финансирания и консултации за реализация на продукцията, посочи Светлана Боянова. 

ИЗК “Марица” е единственият център у нас, в който се извършва научна, научно-експериментална и обслужваща дейност във връзка със селекцията на зеленчукови култури и картофи, подчерта директорът на института проф. Даниела Ганева. Извършва се сортоподдържане и семепроизводство. По думите й чрез проекта ще се подпомогнат земеделските производители да получават повече и по-качествена продукция, да намалят разхода на ръчния труд и да станат по-печеливши. 

В рамките на проекта е преобразена 50 годишна оранжерия в ИЗК Марица, ползвана интензивно за част от селекцията на български сортове домати на института. Изградените модернизации обаче са изисквали при всяка една дейност намесата на човек. В момента тя е напълно автоматизирана чрез сензори, чрез които се извършва прецизно напояване, хранене и климат контрол, обясни Ивайло Енев, изпълнителен директор на технологичната компания, която преобрази оранжерията в последните месеци.

АгроХъб.БГ е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ), одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise. Той е на стойност близо 3,6 млн. евро и ще се изпълнява в срок от три години.  Участници в проекта са Институт за агростратегии и иновации, Ондо Солюшънс, ТехноЛогика, Бивайн, Институт по зеленчукови култури “Марица”, Аграрен университет – Пловдив, Център по растителна системна биология и биотехнология, Институт по философия и социология при БАН, Национална асоциация на зърнопроизводителите, Българска асоциация на търговците на агротехника, Клийнтех България, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, Клъстер Тракия икономическа зона и Община Пловдив като асоцииран партньор по проекта.

Офис София

гр. София 1606
ул. Дамян Груев 1, ет.6

Офис Пловдив

гр. Пловдив 4023
ул. Г. Данчов № 30, ет.8

Последвай ни

„Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.“

AgroHub.BG © Всички права запазени. Изработка: VBrand Visuals